Breakfast at Morehampton Townhouse

  • A Cooked/Hot Breakfast is served Monday to Friday from 8:00am to 9:30am and
    on Saturday and Sunday's from 8:00am to 10:00am. A continental breakfast is available daily from 7:30am.

From our Buffet – Continental

A Selection of Breakfast Cereals, Homemade,
Fresh Fruit Salad, Natural Yogurt,
A selection of Dried Fruits, Seeds and Nuts
A selection of Baked Ham, Salami & Cheddar Cheese
A Selection of Fruit Juices – Orange& Apple Juice.


Hot Porridge – Continental

Oatmeal Porridge or Oatmeal Porridge with
Baileys Original with Irish Cream Liqueur.
(Please allow 8-10-minutes as we cook the oatmeal when you order)
 

A Traditional Irish Breakfast

Pork Sausages, Bacon, Grilled Tomato, 
Irish Eggs (scrambled, poached, boiled or fried),
White Pudding and Baked Beans.
 
Fresh Coffee Breakfast
Tea and a Selection of Herbal Teas.
 
All items on our breakfast menu are included if you
book our Bed and Breakfast inclusive Rates.
 
If you reserved a Room Only rate our breakfast prices are
as follows:
Continental Breakfast - €9.50 per person.
Traditional Irish Breakfast- €13.50 per person.
Reduced prices for children. 


Enjoy!

Continental breakfast is available from 7:30am.
Full Irish Breakfast is available from 8:00am.
Breakfast is served daily until 9:30am (Monday to Friday mornings)
and served until 10:00am (approximately!) on Saturday and Sunday mornings.
 

Please click here to see food allergens contained in our breakfast items.

 
Should you have any special request we are very happy to assist you, simply email us.

Liên Hệ

Địa chỉ

78 Morehampton Road
Donnybrook,
Dublin 4
Ireland

Điện Thoại

+353 1 668 8866

Email

bookings@morehamptontownhouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 668 8866

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách