How to get from Morehampton Guest House Dublin to the 3 Arena

This concert venue is located 6km from Morehampton Townhouse. We suggest that you leave the car and walk to St. Stephen's Green to catch the KBR shuttle bus to the 3 Arena. The shuttle bus stop is on the northside of St. Stephen's Green where the Dublin City Tour busses departs from.
 
The KBR shuttle bus timetable is below and it will take approximately 15 minutes to walk to the bus stop on St. Stephen's Green or alternatively you can take bus No10, 46A, 145 from Morehampton Road (which is just across the road) to St. Stephen's Green.
 
KBR Timetable
Departures from St. Stephen' Green to the o2/3 Arena Dublin.
18:00; 18:30; 19:00, 19:30.
 
The journey time is 20 minutes.

Liên Hệ

Địa chỉ

78 Morehampton Road
Donnybrook,
Dublin 4
Ireland

Điện Thoại

+353 1 668 8866

Email

bookings@morehamptontownhouse.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 668 8866

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách